Historiek

Hoe het allemaal begon...

De historiek van meer dan 60 jaar Torengalm, hoe alles groeide en ook voortdurend wijzigde, zou ons heus te ver leiden. Mensen die houden van data en namen verwijzen we graag naar ons archief, waarin alle opgevoerde stukken en de meest markante feiten zijn vermeld. Wel leek het ons interessant even uit te pluizen hoe het indertijd allemaal begon, hoe en waarom enkele toneelminnende Herzelenaren er toe kwamen een toneelbond op te richten. Precies daarom namen we even de Stichtingsakte ter hand en plukten er voor u enkele interessante zinsneden uit.

de burcht toren herzele